Szép Magyar Beszéd

Péchy Blanka színművésznő 1963-ban díjat alapított Kazinczy Ferencről elnevezve azon hivatásos beszélők (színészek, énekesek, a média szereplői), illetve pedagógusok és az ifjúság számára, akik példamutatóan szép nyelvhasználatuk (elsősorban kiejtésük) révén sokat tesznek a magyar nyelv ápolásának ügyéért. A Péchy Blanka halálát követően létrehozott Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére évente Kazinczy-díjjal jutalmazza

  • a magyar nyelvet példamutatóan beszélő prózai vagy énekes színművészeket, illetőleg hivatásos vers- és prózamondókat;
  • a magyar nyelvet példamutatóan beszélő rádiós vagy televíziós bemondókat, illetőleg más fontos adások állandó résztvevőit (kivéve a színházi szerződéssel bíró színészeket);
  • beszédművelő szakkört vezető vagy anyanyelvi versenyekre rendszeresen felkészítő magyartanárokat, akik növedékeik sikereivel igazolják munkájuk eredményességét.

A Kazinczy-díj kitüntetettjei:

1963 Makay Margit színművész
1964 Körmendy László rádióbemondó
1966 Várday Zoltán színművész
1967 Ráday Imre színművész
1968 Pálos György színművész

1970 Kádár Géza tanár, Z. Szabó László tanár
1971 Horváth Sándor színművész
1972 Medgyessy Pál színművész, Saárossy Kinga színművész
1973 Erőss Anna rádióbemondó, Hajas Ilona televíziós bemondó
19?? Varga József bemondó Szádvári Gabriella az MTV bemondója
1974 Melis György operaénekes
1976 Megyer Szabolcs tanár
1977 Csomós Mari színművész, Jancsó Adrienne előadóművész
1978 Kovácsné Vermes Stefánia dr. tanár, Sárossy Józsefné tanár
1979 Egressy István rádióbemondó, Szilágyi Péterné tanár

1980 Nagy Attila színművész
1981 Gerencsér Éva tanár, Moys Klára tanár
1982 Katona Rezsőné tanár, Rapcsányi László rádióriporter
1983 Sinkovits Imre színművész, Uri István színművész
1984 Dr. Kováts Dániel főiskolai tanár, Miklós József tanár
1985 Bagi Ádámné tanár, Kovács P. József televízióbemondó
1986 Némethy Ferenc színművész, Zentai László tanár
1987 Kövesi Józsefné tanár, Venczel Vera színművész
1988 Ott Györgyné tanár, Török Annamária rádióbemondó
1989 Bánffy György színművész, Kohut Magda színművész, Rozgonyiné Molnár Emma főiskolai tanár

1990 Bakóné Aradi Éva tanár, Hérics Lajosné tanár, Karsainé Horváth Klára tanár, Miskolczi Margit tanár
1991 Csák Elemér újságíró, Gulyás Istvánné tanár, Tatay Éva előadóművész
1992 Héjja Sándor színművész, Kerekes Barnabás tanár, Koncz Zsuzsa előadóművész
1993 Kovács Ferencné középiskolai tanár, Dr. Molnár Ildikó egyetemi adjunktus, Szőcsné Antal Irén általános iskolai tanár
1994 Bartol Antal szakiskolai tanár, Dr. Durucz Istvánné középiskolai tanár, Kertész Zsuzsa bemondó
1995 Csikos Sándor színművész, Mécs Károly színművész, Wacha Imre főiskolai docens
1996 Fábián Györgyné tanár, Francsicsné Dr. Hegyi Mariann főiskolai docens, Pintér István tanár
1997 Dr. Bőzsöny Ferenc főbemondó, Papp Sándorné tanár, Szabó Zoltánné tanár
1998 Gömöri Árpád tanár, Lukács Margit színművész, Papp Zoltán színművész, Szilágyi Enikő színművész
1999 Bacskó Józsefné tanár, Batki Jenőné dr. tanár, Békéssyné Dr. Fejes Katalin egyetemi docens

2000 Forgács Róbert tanár, Kristóf Gábor szerkesztő-műsorvezető, Matula Ágnes TV-szerkesztő, Németh Tibor gimnáziumi igazgató
2001 Blaskó Péter színművész, Dévai Nagy Kamilla előadóművész, Miklós Józsefné középiskolai tanár
2002 Dr. Földi Éva egyetemi adjunktus, Keppel Gyula tanár, Vadász Gusztávné tanár
2003 Dr. Bolla Kálmán tanár, Bordi András rádióbemondó, Köves Béláné tanár, Sramkóné Pozsonyi Judit tanár
2004 P. Debrenti Piroska rádióbemondó, Ráckevei Anna színművész
2005 Grábics Júlia tanár, Pátkai Andrásné tanár, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna tanár, Vadász Ágnes rádióbemondó, Variné Trifusz Mária tanár
2006 Dr. Gáspár László főiskolai tanár, Hercegi Károly miniszteri tanácsos, Pecznyik Ibolya általános iskolai tanár
2007 Acél Anna TV-bemondó, Elekfi László nyelvész, Hutkai Dánielné óvodapedagógus, Kubik Anna színművész
2008 Oravecz Lászlóné tanár, Saffarik Ildikó tanár, Tekes Rozália tanár
2009 Almási Éva tanár, Mucsányi János TV-szerkesztő, Némethné Dr. Balázs Katalin tanár

2010 Dunai Tamás színművész, Dr. Erdély Judit középiskolai tanár, Juhász Judit újságíró, Novotny Zoltán szerkesztő
2011 Deme László nyelvészprofesszor, Kovács László tanár, Misztrik Lászlóné Pál Jolán tanár, Novák Jánosné iskola igazgató, Szakács Béla tanár
2012 Mohai Gábor rádióbemondó, Tőkés Elekné Bitay Erika középiskolai tanár, Varnyú Ilona középiskolai tanár
2013 Császár Angela színművész, Ciprusz Éva bemondó, műsorvezető, Virág Erzsébet, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke
2014 Batári Antal tanár, Pásztor Sándorné tanár, Végsőné Fazekas Aranka tanár
2015 Szalóczy Pál rádióbemondó, Hidasi Lajosné tanár, Szántó Edit tanár
2016 Lukács Sándor színművész, Korbuly Péter bemondó, műsorvezető, beszédtanár, Minárik Tamás tanár
2017 Dóra Zoltán iskola igazgató, Eőry Vilma tanár, Szabó Mária tanár
2018 Kovács M. István rádióbemondó, Varga János rádióbemondó, Szendrődyné Botka Krisztina tanár, S. Forgács Anna tanár
2019 Konrád Antal színművész, Lázár Csaba színművész, vezető bemondó, Szlotta Judit hírolvasó