Szép Magyar Beszéd

A Kazinczy Ferenc Gimnázium gondozásában illetve közreműködésével kiadott művek bibliográfiája

Készítette: Annásiné Mező Anikó (2011-ig) és Nagy Éva Ildikó (2012-től)

1958

A Győri Állami Kazinczy Ferenc Általános Leánygimnázium Jubileumi Évkönyve. Összeáll.: Szabó János, Dr. Horváth Edit, Barabás Sarolta, et.al. {Győr, Győri Állami Kazinczy Ferenc Általános Leánygimnázium, 1958}. 40 p. ill. (Készült az iskola fennállásának 50. évében)

1964

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola évkönyve 1959-1964. Szerk.: Hérics Lajosné, Dr. Lakatos László, Makkosi Jenő, Molnár Márta, Z. Szabó László. Győr, {Kazinczy Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola}, 1964. 132 p. ill.

1978

Z. Szabó László-Wacha Imre: A Kazinczy-versenyek története. Győr, 1978. 271 p. ill.

1980

Kazinczy Ferenc Tübingiai pályaműve (1808). Szerk. és utószó: Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, 1980. 47 p.

1981

Árnyékrajzolatok (Kazinczy Ferenc maga kezével 1814). Rexa Dezső Árnyékrajzolatok című kötetének felhasználásával szerk. és utószó Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, 1981. 77 p. ill. (Megjelent Kazinczy Ferenc halálának 150. évfordulóján)

1983

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola évkönyve 1908-1983.Szerk.: Z. Szabó László. {Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, 1983} 128 p. ill.

1984

Kazinczy Ferenc koszorúja (Magyar költők versei Kazinczy Ferencről). Vál. szerk. és bev.: Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, 1984. 72 p. (Megjelent Kazinczy Ferenc születésének 225. évfordulójára)

1985

Vallomás (Költők az anyanyelvről). Szerk.: Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1985. 96 p.

1986

Kazinczy Ferencné Török Sophie levelezése. A leveleket felkutatta, bev. és jegyz.: V. Busa Margit, Guzmics és a Kazinczy-hagyaték című tanulmány: Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1986. 100 p. ill.

1987

Pázmándi Horvát Endre: Győr visszavétele (A’ XVIdik Századbúl Való Hazai Történeten Épültt Hősi Játék Három Felvonásban.) Szerk.: Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1987. 78 p. ill.

1988

Révai Miklós: A nyelvről és a nyelvművelésről. Szerk. és utószó: Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1988. 77 p. ill.

1990

Kazinczy Lajos anyjához írt levelei. Szerk. és kísérő tanulmány: Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1990. 73 p. ill. (Megjelent a Kazinczy- versenyek 1990. évi 25. jubileumi döntőjére)

Péchy Blanka emlékezete. Tanulmányok. Szerk.: Hercegi Károly. Győr, Művelődési Minisztérium, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1990. 59 p. ill (Megjelent a Kazinczy- versenyek 25. jubileumára)

1991

Z. Szabó László, Wacha Imre: A Kazinczy-versenyek huszonöt éve. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1991. 166 p. ill.

1992

Csak csend ne legyen (Határainkon túli költők az anyanyelvről). Vál. és utószó: Z. Szabó László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1992. 127 p. ill.

1993

Kazinczy Ferenc Pannonhalmán (Z. Szabó László emlékének). Szerk. és bev.: Busa Margit. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1993. 79 p. ill. (Bibl.: A Kazinczy- versenyek döntője alkalmából megjelent kötetek)

1995

Anyanyelvünk szolgálatában. (Péchy Blanka, Z. Szabó László, Lőrincze Lajos emlékének). Szerk.: Hérics Lajosné. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1995. 152 p.ill.

1996

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 1995/96-os tanévről. Szerk.: Hérics Lajosné, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1996. 133 p.

1997

Anyanyelvünk vonzásában (Nyelvtudósok, nyelvészek és nyelvművelők Győr-Moson-Sopron megyében). Szerk.: Hérics Lajosné. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1997. 168 p. ill.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 1996/97-es tanévről. Szerk.: Hérics Lajosné, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1997. 116 p.

1998

Ma is közöttünk… Emlékek Péchy Blankáról. Szerk.: Hérics Lajosné. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1998. 105 p. ill.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 1997/98-as tanévről. Szerk.: Hérics Lajosné, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1998. 144 p.

1999

Orbánné dr. Horváth Márta: Z. Szabó László (1927-1992) válogatott bibliográfiája. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1999. 129 p.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 1998/99-es tanévről. Szerk.: Hérics Lajosné, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa, Varjas Gábor László. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1999. 121 p. 2000

„Mondd, és én hallom…” A középiskolások győri Kazinczy-versenyei. Szerk.: Hérics Lajosné. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2000. 134 p. ill.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 1999/2000-es tanévről. Szerk.: Hérics Lajosné, Németh Tibor, Miklósyné Nagy Marietta, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2000. 110 p. 2001

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 2000/2001-es tanévről. Szerk.: Hérics Lajosné, Németh Tibor, Miklósyné Nagy Marietta, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2001. 100 p. 2002

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 2001/2002-es tanévről. Szerk.: Hérics Lajosné, Németh Tibor, Miklósyné Nagy Marietta, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2002. 90 p.

2003

Deme László: A szöveg természetéről és hangzásáról (tallózás négy évtized tarlóján). Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2003. 110 p. (Hérics Lajosné Kiss Aranka kitörölhetetlen emlékének)

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 2002/2003-as tanévről. Szerk.: Németh Tibor, Miklósyné Nagy Marietta, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2003. 108 p.

2004

In memoriam Hérics Lajosné. Szerk.: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 2004. 57 p. ill.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 2003/2004-es tanévről. Szerk.: Németh Tibor, Miklósyné Nagy Marietta, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2004. 111 p.

2005

„Őrizzen a szó…” Z. Szabó László emlékezete. Szerk.: Szívósné Vásárhelyi
Zsuzsanna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 2005. 96 p. ill.

Az elfelejtett „lengyel” (Gábor Géza emlékére). Szerk.: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata, 2005. 81 p. ill.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 2004/2005-ös tanévről. Szerk.: Németh Tibor, Miklósyné Nagy Marietta, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2005. 101 p.

2006

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 2005/2006-os tanévről. Szerk.: Gecsei Kolos, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 2006. 93 p.

2007

Csak csend ne legyen (Határainkon túli költők az anyanyelvről. 1992-2007). Vál. és utószó: Z. Szabó László. 2. kiad. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, Palatia Bt. 2007. 112 p. ill.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium évkönyve az 2006/2007-es tanévről. Szerk.: Gecsei Kolos, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 2007. 95 p.

2008

„Győr nem a világ, de a mi kis világunk…”. Lám Frigyes (tanár, költő, irodalomtörténész és műfordító). Szerk.: Baksa Péter. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2008. 127 p.Karsainé Horváth Klára: Anyanyelvi feladatok. Szerk.: Gecsei Kolos. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2008. 79 p.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium Jubileumi Évkönyve 1908-2008. Szerk.: Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna, Vadász Anna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2008. 301 p. ill. (Készült a Kazinczy Ferenc Gimnázium fennállásána évfordulójára, 2008-ban)

Kazinczynak poetai berke. Szerk. utószó, jegyz.: Gecsei Kolos, előszó: Dr Kováts Dániel, bibl.: Horváth Krisztina. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2008. 161 p. ill. ISBN 978-963-06-4719-9

Tablók könyve. Kazinczy Ferenc Gimnázium – Győr. Főszerk.: Molnár László. Győr – Nagykanizsa, Kazinczy Ferenc Gimnázium – M-M Bt., 2008. 328 p. ill. ISBN 978-963-87858-3-1

2009

Kazinczy Ferenc koszorúja (Magyar költők versei Kazinczy Ferencről). Vál. szerk. és bev.: Z. Szabó László. 2. részben átdolgozott kiad. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2009. 69 p. ill. ISBN 978-963-88555-0-3 (Megjelent Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára)

Radnóti koszorúja II. Magyar költők versei Radnóti Miklósról 1979-2009. Vál. és szerk.: Baksa Péter, Gecsei Kolos. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2009. 115 p ill. ISBN 978-963-06-07142-2 ö, ISBN 978-963-06-7144-6 (II. kötet) (Megjelent Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójára)

Fried István: „Aki napjait a szépnek szentelé…” Fejezetek Kazinczy Ferenc pályaképéből és utókora emlékezetéből. Szerk.: Kováts Dániel. Sátoraljaújhely – Szeged, Kazinczy Ferenc Társaság, 2009. 175 p. ill. ISBN 978-963-87221-4-0 (Megjelent a Kazinczy Ferenc emlékévben, az író születésének 250. évfordulója tiszteletére) A kötet kiadását a gimnázium támogatta

2010

Kazinczy Ferenc: A magyar nyelv polgári nyelvvé emelése felől. Tübingiai pályamű Szerk. Gecsei Kolos, Horváth Krisztina. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2010. 101 p. ill. ISBN 978-963-88555-1-0 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 45. országos döntőjére)

2011

Wacha Imre: A Kazinczy-versenyek és a helyes kiejtés néhány kérdéséről. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2011. 160 p. ISBN 978-963-88555-2-7 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 46. országos döntőjére)

2012

Diófát ültetek, nem magamnak, hanem a késő utókornak. Emlékkötet Deme László nyelvészprofesszor tiszteletére. Szerk. Wacha Imre. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium Alapítványa, 2012. 172 p. ISBN 978-963-88555-3-4

2013

Biczó Zalán: Életrajzi lexikon a győri Leánygimnázium tanárairól 1908-1950. Szerk. Annásiné Mező Anikó, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium Alapítványa, 2013. 94 p. ISBN 978-963-88555-4-1

2015

Fried István: Kazinczy Ferenc önképe és üzenetei. Szerk.: Kováts Dániel. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2015. 184 p. ISBN 978-963-88555-5-8 (Megjelent a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 50. Kárpát-medencei döntőjére)

„Ha földbe szúrok tíz-húsz babkarót…”. Szemelvények Deme László nyelvészprofesszor személyes-szakmai írásaiból. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, p. ISBN 978-963-12-2056-8 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 50. országos döntőjére)

A Kazinczy-verseny 50 éve. szerk.: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 2015. 171 p. ISBN 978-963-12-2179-4 (Megjelent a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 50. Kárpát-medencei döntőjére)

2016

Kerekes Barnabás: Felkészülés a Kazinczy-versenyre. Módszertani segédlet és szöveggyűjtemény. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium Alapítványa, 2016. 130 p. ISBN 978-963-88555-6-5 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 51. Kárpát-medencei döntőjére)

2017

Kováts Dániel: Anyanyelv, emberség, beszédmód. Írások a beszéd- és magatartáskultúráról. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium Alapítványa, 2017. 192 p. ISBN 978-963-88555-7-2 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 52. Kárpát-medencei döntőjére)

Wacha Imre: A szöveg és hangzása. Cikkek, tanulmányok a beszédről. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium Alapítványa, 2017. 199 p. ISBN 978-963-88555-8-9 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 52. Kárpát-medencei döntőjére)

2018

Szauder József: Kazinczy Ferenc, az ember és az alkotó. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium Alapítványa, 2018. 200 p. ISBN 978-963-88555-9-6 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 53. Kárpát-medencei döntőjére)

Wacha Imre: A köznyelvi beszéd hangzásának fogalomtára. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium Alapítványa, 2018. 264 p. ISBN 978-615-80975-0-5 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 53. Kárpát-medencei döntőjére)

2019

Úton a szép magyar beszédhez. Írások a Kazinczy-versenyek tapasztalatairól. szerk. Kováts Dániel, Németh Tibor, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium Alapítványa, 2019. 216 p. ISBN 978-615-80975-1-2 (Megjelent a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 54. Kárpát-medencei döntőjére)