Szép Magyar Beszéd

Kazinczy Anyanyelvi Tábor

Hamarosan ismert lesz minden információ a 2020-as táborral kapcsolatban, addig íme egy összefoglaló a 2019-es esztendőről:

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium az idén 38. alkalommal rendezte meg nyári anyanyelvi táborát. 

A tábor célja – hagyományosan – a beszéd- és magatartáskultúra összefüggéseinek tudatosítása, a helyes kiejtés és nyelvhasználat kérdésköreinek, a középiskolás nyelvtanoktatásból hiányzó nyelvészeti szakterületeknek, a hangzó és írott szöveg természetének vizsgálata. Ezenkívül segítséget ad országos szintű, főként a Szép Magyar Beszéd és az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyekre való felkészüléshez is. 

Az anyanyelvi tábor résztvevői magyarországi és határon túli középiskolások, így a szakmai programokon túl legfontosabb célja a nemzeti érzés elmélyítése, az egy nemzethez tartozás élményének megélése. A tábor a kulturális és szabadidős programjaival (győri városnéző séta, múzeumlátogatások, kirándulások, vetélkedők, néprajzi előadás, stb.) a hasznos és kellemes együttlétet szolgálta. A határon túli tanulók kísérőtanárai számára a tábor egyben szakmai továbbképzést is jelent.

Az anyanyelvi tábort 1982-ben Z. Szabó László tanár úr hívta életre, aki eredetileg a Beszélni nehéz! mozgalomban részt vevő tanárok és diákok számára szervezett szakmai továbbképzéseket, majd ebből a táborból kiváltak a szaktanárok, önálló táborban folytatják munkájukat, a győri pedig diáktábor lett. A tábort Z. Szabó tanár úr és szakmai vezetőként Wacha Imre tanár úr vezette. Z. Szabó tanár úr halála után Wacha Imre Miskolczi Margittal együtt, majd Hérics Lajosnéval, iskolánk igazgatójával szervezte a tábort. 2000-ben történt egy újabb váltás, a tábor vezetője Szivósné Vásárhelyi Zsuzsanna, a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Batári Antal, az egri Dobó István Gimnázium magyartanárai lettek, akik azóta is ellátják ezt a feladatot.

A tábor általában augusztus utolsó hetében zajlik, most már évek óta mindig augusztus 21-én indul. A tábori program a tábor ünnepélyes megnyitásával kezdődik, ahol Németh Tibor igazgató a rendező iskola nevében üdvözöli a megjelent magyarországi és határon túli diákokat, felkészítő tanárokat, ismerteti az anyanyelvi tábor célját, az anyanyelvi mozgalomban betöltött szerepét, majd bemutatja a táborvezetőket, illetve a tábornyitáson megjelenő későbbi előadókat, foglalkozásvezetőket is. Szinte minden táborban részt vesz Kovács László, a somorjai Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnázium Kazinczy-díjas tanára, nyugalmazott igazgatója előadóként, valamint a határon túli kollégák közül Szántó Edit kárpátaljai és dr. Erdély Judit erdélyi tanárnő, valamint Pintér Molnár Edit, vajdasági tanárnő is.  Az ünnepélyes megnyitó a diákok bemutatkozásával, illetve a tábor programjának ismertetésével zárul.

A megnyitót követően már aznap szakmai programra kerül sor, este pedig egy játékos ismerkedési estre, amelyet több évtizede Bordi András Kazinczy-díjas rádióbemondó tart.

A tábor előadói közt üdvözölhetjük Balázs Géza professzor urat, egyetemi tanárt, Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók szövetségének alelnökét, Eőry Vilma nyelvészt, élete végéig szinte minden tábort előadásaival tett emlékezetessé Wacha Imre, tanár úr, továbbá itt van Juhász Judit, az Anyanyelvápolók szövetségének elnöke, aki a sajtó, a média világáról szokott beszélni a diákoknak. Foglalkozásokat vezetnek Grábics Júlia, a Kazinczy-gimnázium Kazinczy-díjas tanára, a táborvezetők, akik elsősorban az országos versenyekre való felkészítésben vesznek részt. Az esti programokon köszönthetjük Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutatót, illetve retorikai, drámapedagógiai foglalkozások, városnéző séták, múzeumlátogatások, vetélkedők színesítik a táborlakók életét.

A tábor a két „kis” anyanyelvi verseny megrendezésével, illetve a táborlakók – gyakran fergetegesre sikerült – záró estjével ér véget.